آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت

Home / آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت

آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت
در صد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 26 تا 30 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت

در صد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 26 تا 30 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 26 تا 30 سوره نساء را بشنویم/ انسان؛ موجودی کم طاقت