آیه‌های 141 تا 145 سوره بقره را با هم بشنویم/ ماجرای تغییر قبله

Home / آیه‌های 141 تا 145 سوره بقره را با هم بشنویم/ ماجرای تغییر قبله

آیه‌های 141 تا 145 سوره بقره را با هم بشنویم/ ماجرای تغییر قبله
در سی‌امین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 141 تا 145 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 141 تا 145 سوره بقره را با هم بشنویم/ ماجرای تغییر قبله

در سی‌امین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 141 تا 145 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 141 تا 145 سوره بقره را با هم بشنویم/ ماجرای تغییر قبله