آیه‌های 136 تا 140سوره آل‌‌عمران را بشنویم/پاداش ارزنده نیکوکاران

Home / آیه‌های 136 تا 140سوره آل‌‌عمران را بشنویم/پاداش ارزنده نیکوکاران

آیه‌های 136 تا 140سوره آل‌‌عمران را بشنویم/پاداش ارزنده نیکوکاران
در هشتاد و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 136 تا 140 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 136 تا 140سوره آل‌‌عمران را بشنویم/پاداش ارزنده نیکوکاران

در هشتاد و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 136 تا 140 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 136 تا 140سوره آل‌‌عمران را بشنویم/پاداش ارزنده نیکوکاران