آیه‌های 126 تا 130 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ وعده امداد فرشتگان

Home / آیه‌های 126 تا 130 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ وعده امداد فرشتگان

آیه‌های 126 تا 130 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ وعده امداد فرشتگان
در هشتاد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 126 تا 130 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 126 تا 130 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ وعده امداد فرشتگان

در هشتاد و چهارمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 126 تا 130 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 126 تا 130 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/ وعده امداد فرشتگان