آیه‌های 121 تا 125 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمون ابراهیم

Home / آیه‌های 121 تا 125 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمون ابراهیم

آیه‌های 121 تا 125 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمون ابراهیم
در بیست و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 121 تا 125 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 121 تا 125 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمون ابراهیم

در بیست و ششمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 121 تا 125 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 121 تا 125 سوره بقره را با هم بشنویم/ آزمون ابراهیم