آن چه باید از شب یلدا بدانیم

Home / آن چه باید از شب یلدا بدانیم

آن چه باید از شب یلدا بدانیم
یلدا نوشته علی بلوکباشی، اثری مردم‌شناسانه وخواندنی در باره آیین کهن شب یلدا است.

آن چه باید از شب یلدا بدانیم

یلدا نوشته علی بلوکباشی، اثری مردم‌شناسانه وخواندنی در باره آیین کهن شب یلدا است.
آن چه باید از شب یلدا بدانیم