آنکارا از واشنگتن خواست سوریه را ترک کند

Home / آنکارا از واشنگتن خواست سوریه را ترک کند

آنکارا از واشنگتن خواست سوریه را ترک کند
وزیر امور خارجه ترکیه گفت که عملیات نظامی ارتش کشورش علیه نیروهای کُرد فعال در شمال سوریه، به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ارتباطی ندارد.

آنکارا از واشنگتن خواست سوریه را ترک کند

وزیر امور خارجه ترکیه گفت که عملیات نظامی ارتش کشورش علیه نیروهای کُرد فعال در شمال سوریه، به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور ارتباطی ندارد.
آنکارا از واشنگتن خواست سوریه را ترک کند