آموزش و پرورش تنبیه خشن یک دانش‌آموز در شهرستان شوش را تایید کرد

Home / آموزش و پرورش تنبیه خشن یک دانش‌آموز در شهرستان شوش را تایید کرد

آموزش و پرورش تنبیه خشن یک دانش‌آموز در شهرستان شوش را تایید کرد

پس از انتشار تصاویر تنبیه و جراحت بدنی یک دانش آموز در کوهدشت لرستان، اخیرا فیلم ویدئویی از تنبیه خشن یک دانش آموز دبیرستانی توسط معلمش در شهرستان شوش در رسانه‌ها منتشر شده است.   مجتبی دیناروند، رئیس آموزش و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش و پرورش تنبیه خشن یک دانش‌آموز در شهرستان شوش را تایید کرد

پس از انتشار تصاویر تنبیه و جراحت بدنی یک دانش آموز در کوهدشت لرستان، اخیرا فیلم ویدئویی از تنبیه خشن یک دانش آموز دبیرستانی توسط معلمش در شهرستان شوش در رسانه‌ها منتشر شده است.   مجتبی دیناروند، رئیس آموزش و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش و پرورش تنبیه خشن یک دانش‌آموز در شهرستان شوش را تایید کرد

بک لینک رنک 6

خبرگزاری اصفحان