آموزش های پزشکی و غیرپزشکی ادغام شود

Home / آموزش های پزشکی و غیرپزشکی ادغام شود

آموزش های پزشکی و غیرپزشکی ادغام شود

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معتقدیم که آموزش رشته های پزشکی و غیرپزشکی باید با هم یکی باشد و باید به زمانی برگردیم که آموزش این رشته ها در کنار هم بود.   مجتبی شریعتی نیاسر روز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش های پزشکی و غیرپزشکی ادغام شود

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معتقدیم که آموزش رشته های پزشکی و غیرپزشکی باید با هم یکی باشد و باید به زمانی برگردیم که آموزش این رشته ها در کنار هم بود.   مجتبی شریعتی نیاسر روز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آموزش های پزشکی و غیرپزشکی ادغام شود