آمریکا ویزای عاملان قتل خاشقجی را باطل کرد

Home / آمریکا ویزای عاملان قتل خاشقجی را باطل کرد

آمریکا ویزای عاملان قتل خاشقجی را باطل کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: واشنگتن ویزای 21 مسئول عربستان که در پرونده قتل فعال مخالف سعودی دست داشتند را باطل کرده است.

آمریکا ویزای عاملان قتل خاشقجی را باطل کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: واشنگتن ویزای 21 مسئول عربستان که در پرونده قتل فعال مخالف سعودی دست داشتند را باطل کرده است.
آمریکا ویزای عاملان قتل خاشقجی را باطل کرد