آمریکا ناو جنگی به سوریه ارسال می‌کند

Home / آمریکا ناو جنگی به سوریه ارسال می‌کند

آمریکا ناو جنگی به سوریه ارسال می‌کند
پنتاگون علی‌رغم دستور رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه، از ارسال یک ناو جنگی به سواحل سوریه خبر داد.

آمریکا ناو جنگی به سوریه ارسال می‌کند

پنتاگون علی‌رغم دستور رئیس جمهور آمریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه، از ارسال یک ناو جنگی به سواحل سوریه خبر داد.
آمریکا ناو جنگی به سوریه ارسال می‌کند