آمریکا در کنفرانس لهستان دنبال یارگیری است

Home / آمریکا در کنفرانس لهستان دنبال یارگیری است

آمریکا در کنفرانس لهستان دنبال یارگیری است
مشاور سابق رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا پس از شکست‌های سیاسی، اخلاقی و راهبردی در منطقه غرب آسیا دنبال یارگیری مجدد در دنیاست.

آمریکا در کنفرانس لهستان دنبال یارگیری است

مشاور سابق رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا پس از شکست‌های سیاسی، اخلاقی و راهبردی در منطقه غرب آسیا دنبال یارگیری مجدد در دنیاست.
آمریکا در کنفرانس لهستان دنبال یارگیری است