آمریکایی‌ها از توانمندی ایران در حوزه دفاعی واهمه دارند

Home / آمریکایی‌ها از توانمندی ایران در حوزه دفاعی واهمه دارند

آمریکایی‌ها از توانمندی ایران در حوزه دفاعی واهمه دارند
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: بخشی از توانمندی‌های نظامی ایران نشان داده نشده و آمریکایی‌ها از آن‌ها واهمه دارند.

آمریکایی‌ها از توانمندی ایران در حوزه دفاعی واهمه دارند

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: بخشی از توانمندی‌های نظامی ایران نشان داده نشده و آمریکایی‌ها از آن‌ها واهمه دارند.
آمریکایی‌ها از توانمندی ایران در حوزه دفاعی واهمه دارند