آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی دانشگاه آزاد

Home / آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی دانشگاه آزاد

آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی دانشگاه آزاد
پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۹ دی‌ماه آغاز می‌شود.

آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی دانشگاه آزاد

پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۹ دی‌ماه آغاز می‌شود.
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی دانشگاه آزاد