آغاز ثبت‌نام و انتخاب واحد در دانشگاه پیام‌نور

Home / آغاز ثبت‌نام و انتخاب واحد در دانشگاه پیام‌نور

آغاز ثبت‌نام و انتخاب واحد در دانشگاه پیام‌نور
ثبت‌نام و انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 97-98 از روز شنبه اول بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام و انتخاب واحد در دانشگاه پیام‌نور

ثبت‌نام و انتخاب واحد نیم‌سال دوم سال تحصیلی 97-98 از روز شنبه اول بهمن‌ماه آغاز می‌شود.
آغاز ثبت‌نام و انتخاب واحد در دانشگاه پیام‌نور