آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه

Home / آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه

آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه
ثبت‌نام در مرحله تکمیل ظرفیت و تأخیر گزینش آزمون سراسری سال 97 دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه

ثبت‌نام در مرحله تکمیل ظرفیت و تأخیر گزینش آزمون سراسری سال 97 دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه آغاز می‌شود.
آغاز ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان از 29 دی‌ماه