آغاز به‌کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند

Home / آغاز به‌کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند

آغاز به‌کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند
در دیدار عصر امروز سفیر هند با رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت روابط بانکی و تجاری دو کشور بررسی شد.

آغاز به‌کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند

در دیدار عصر امروز سفیر هند با رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت روابط بانکی و تجاری دو کشور بررسی شد.
آغاز به‌کار مکانیزم مبادله بانکی ایران و هند