آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری از اواسط دی

Home / آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری از اواسط دی

آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری از اواسط دی
اردو تیم ملی وزنه‌برداری با توجه به رقابت‌های قطرکاپ فعلاً تعطیل شده است و ملی‌پوشان قرار است از اواسط دی به اردو بیایند.

آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری از اواسط دی

اردو تیم ملی وزنه‌برداری با توجه به رقابت‌های قطرکاپ فعلاً تعطیل شده است و ملی‌پوشان قرار است از اواسط دی به اردو بیایند.
آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری از اواسط دی