آرسنال 2 چلسی صفر؛ توپچی‌ها فاتح دربی لندن

Home / آرسنال 2 چلسی صفر؛ توپچی‌ها فاتح دربی لندن

آرسنال 2 چلسی صفر؛ توپچی‌ها فاتح دربی لندن
شاگردان اونای امری با دو گل برابر چلسی به پیروزی رسیدند و به رتبه پنجم جدول صعود کردند.

آرسنال 2 چلسی صفر؛ توپچی‌ها فاتح دربی لندن

شاگردان اونای امری با دو گل برابر چلسی به پیروزی رسیدند و به رتبه پنجم جدول صعود کردند.
آرسنال 2 چلسی صفر؛ توپچی‌ها فاتح دربی لندن