آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سنندج به‌مناسبت دهه فجر

Home / آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سنندج به‌مناسبت دهه فجر

آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سنندج به‌مناسبت دهه فجر
رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری سنندج از عملیات آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سطح شهر توسط شهرداری مناطق سه‌گانه و نواحی خبر داد.

آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سنندج به‌مناسبت دهه فجر

رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری سنندج از عملیات آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سطح شهر توسط شهرداری مناطق سه‌گانه و نواحی خبر داد.
آذین‌بندی و نورپردازی معابر اصلی سنندج به‌مناسبت دهه فجر