آخرین وداع پس از ذکر مصیبت حضرت زهرا (س)

Home / آخرین وداع پس از ذکر مصیبت حضرت زهرا (س)

آخرین وداع پس از ذکر مصیبت حضرت زهرا (س)
شهید سلیمان‌‌نژاد به ذکر مصیبت حضرت زهرا (س) علاقه داشت و از من خواست تا در جمع رزمندگان روضه حضرت زهرا (س) بخوانم.

آخرین وداع پس از ذکر مصیبت حضرت زهرا (س)

شهید سلیمان‌‌نژاد به ذکر مصیبت حضرت زهرا (س) علاقه داشت و از من خواست تا در جمع رزمندگان روضه حضرت زهرا (س) بخوانم.
آخرین وداع پس از ذکر مصیبت حضرت زهرا (س)