آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی تا امروز

Home / آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی تا امروز

آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی تا امروز

مهلت ثبت‌نام در دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران که تا ۱۰ بهمن ۹۷ تمدید شده بود، امروز چهارشنبه پایان می‌پذیرد. به گزارش ایسنا، پیش از این، مهلت ثبت‌نام دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه، […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی تا امروز

مهلت ثبت‌نام در دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران که تا ۱۰ بهمن ۹۷ تمدید شده بود، امروز چهارشنبه پایان می‌پذیرد. به گزارش ایسنا، پیش از این، مهلت ثبت‌نام دوازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه، […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی تا امروز