آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان ۹۷ برگزار می شود

Home / آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان ۹۷ برگزار می شود

آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان ۹۷ برگزار می شود

آخرین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی دانشگاههای خارج از کشور تابستان ۱۳۹۷ برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی ارزشیابی ۱۷ اسفند ۹۵، آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان ۹۷ برگزار می شود

آخرین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی دانشگاههای خارج از کشور تابستان ۱۳۹۷ برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی ارزشیابی ۱۷ اسفند ۹۵، آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آخرین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی تابستان ۹۷ برگزار می شود