آخرین خبر از مصدومیت سردار آزمون

Home / آخرین خبر از مصدومیت سردار آزمون

آخرین خبر از مصدومیت سردار آزمون
مصدومیت سردار آزمون در تیم ملی کشورمان جدی نیست و او می‌تواند در رقابت‌ دوستانه و جام ملت‌ها برای تیم ایران به میدان برود.

آخرین خبر از مصدومیت سردار آزمون

مصدومیت سردار آزمون در تیم ملی کشورمان جدی نیست و او می‌تواند در رقابت‌ دوستانه و جام ملت‌ها برای تیم ایران به میدان برود.
آخرین خبر از مصدومیت سردار آزمون