آخرین آمار ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی و مشارکت استان‌های برتر

Home / آخرین آمار ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی و مشارکت استان‌های برتر

آخرین آمار ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی و مشارکت استان‌های برتر
ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی که از بیستم آبان ماه آغاز شده، تا پایان دی‌ماه ادامه خواهد داشت. همچنین اعزام زوج‌های دانشجو به مشهدمقدس آغاز شده است.

آخرین آمار ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی و مشارکت استان‌های برتر

ثبت نام بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی که از بیستم آبان ماه آغاز شده، تا پایان دی‌ماه ادامه خواهد داشت. همچنین اعزام زوج‌های دانشجو به مشهدمقدس آغاز شده است.
آخرین آمار ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی و مشارکت استان‌های برتر