آتش‌بس در ادلب باید دائمی باشد

Home / آتش‌بس در ادلب باید دائمی باشد

آتش‌بس در ادلب باید دائمی باشد
رئیس‌جمهور فرانسه به همتای آمریکایی خود گفت پاریس تمایل دارد که توافق آتش‌بس در ادلب سوریه دائمی باشد.

آتش‌بس در ادلب باید دائمی باشد

رئیس‌جمهور فرانسه به همتای آمریکایی خود گفت پاریس تمایل دارد که توافق آتش‌بس در ادلب سوریه دائمی باشد.
آتش‌بس در ادلب باید دائمی باشد