ورود دانشجویان خارجی به دانشگاه آزاد ارومیه

Home / ورود دانشجویان خارجی به دانشگاه آزاد ارومیه

محمود پوریوسف رییس دانشگاه آزاد این استان به خبرنگاران گفت: دانشگاه آزاد واحد ارومیه محدودیتی در جذب دانشجویان از کشور خاصی ندارد و این دانشگاه آمادگی جذب دانشجو از تمامی کشورها را دارد.

پور یوسف در خصوص جذب دانشجویان خارجی افزود: مطابق تفاهم نامه بسته شده، رشته های واحد تهران جنوب برای دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه تشکیل می شود.

ورود دانشجویان خارجی به دانشگاه آزاد ارومیه
ورود دانشجویان خارجی به دانشگاه آزاد ارومیه

وی ادامه داد: در راستای پایش رشته محل ها در سطح استان و کشور توسط سازمان مرکزی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان برای برخی از رشته ها که در سایر استان ها و واحد ها وجود دارد ولی در این واحد نیست، امکان جابجایی فراهم شده است.

وی با اشاره به فعال سازی پردیس علوم تحقیقات آذربایجان غربی به مرکزیت واحد ارومیه خاطرنشان کرد: با فعال سازی این پردیس در تمامی رشته های موجود در واحد علوم وتحقیقات تهران می توانیم دانشجو جذب کنیم.