Tag Archives: : وجود

Home / : وجود
2 Posts

ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد
رئیس‌جمهور ترکیه از آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای پاک‌سازی شرق رود فرات از وجود تروریست‌ها خبر داد.

ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد

رئیس‌جمهور ترکیه از آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای پاک‌سازی شرق رود فرات از وجود تروریست‌ها خبر داد.
ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد

سوال : آیا از لحاظ قانونی امکان پرداخت مزایای پایان کار به صورت ماهیانه وجود داره؟

سوال : آیا از لحاظ قانونی امکان پرداخت مزایای پایان کار به صورت ماهیانه وجود داره؟

سوال : آیا از لحاظ قانونی امکان پرداخت مزایای پایان کار به صورت ماهیانه وجود داره؟