Tag Archives: «هتریک» جام

Home / «هتریک» جام
1 Post

ایران، رکورددار «هتریک» در جام
بازیکنان ایرانی بیشترین هتریک را در طول بازی‌های جام ملت‌‌ها به ثبت رسانده‌اند.

ایران، رکورددار «هتریک» در جام

بازیکنان ایرانی بیشترین هتریک را در طول بازی‌های جام ملت‌‌ها به ثبت رسانده‌اند.
ایران، رکورددار «هتریک» در جام