Tag Archives: «مرضیه تشکیل

Home / «مرضیه تشکیل
1 Post

دادگاه «مرضیه هاشمی» تا ساعاتی دیگر تشکیل می‌شود
جلسه دادگاه مجری، خبرنگار و مستندساز شبکه پرس تی‌وی بعد از گذشت چند روز از دستگیری غیرقانونی وی در واشنگتن دی‌سی برگزار می‌شود.

دادگاه «مرضیه هاشمی» تا ساعاتی دیگر تشکیل می‌شود

جلسه دادگاه مجری، خبرنگار و مستندساز شبکه پرس تی‌وی بعد از گذشت چند روز از دستگیری غیرقانونی وی در واشنگتن دی‌سی برگزار می‌شود.
دادگاه «مرضیه هاشمی» تا ساعاتی دیگر تشکیل می‌شود