Tag Archives:  قطر کردند

Home /  قطر کردند
1 Post

 قطر 2 لبنان 0/ عنابی‌پوشان جام را خوب آغاز کردند
تیم ملی فوتبال قطر با گل‌هایی که در نیمه دوم وارد دروازه لبنان کرد اولین دیدارش را با پیروزی پشت سر گذاشت.

 قطر 2 لبنان 0/ عنابی‌پوشان جام را خوب آغاز کردند

تیم ملی فوتبال قطر با گل‌هایی که در نیمه دوم وارد دروازه لبنان کرد اولین دیدارش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
 قطر 2 لبنان 0/ عنابی‌پوشان جام را خوب آغاز کردند