Tag Archives: «عین‌الاسد»

Home / «عین‌الاسد»
1 Post

آمریکا سربازانش را به «عین‌الاسد» اعزام کرد
منابع میدانی گزارش کردند که ارتش آمریکا نیروهای بیشتری را در پایگاه نظامی خود واقع در غرب عراق مستقر کرده است.

آمریکا سربازانش را به «عین‌الاسد» اعزام کرد

منابع میدانی گزارش کردند که ارتش آمریکا نیروهای بیشتری را در پایگاه نظامی خود واقع در غرب عراق مستقر کرده است.
آمریکا سربازانش را به «عین‌الاسد» اعزام کرد