Tag Archives: «شاهد می‌گوید

Home / «شاهد می‌گوید
1 Post

شماره157ماهنامه فرهنگی «شاهد یاران» از شهید حمید باکری می‌گوید
یکصد و پنجاه و هفتمین ماهنامه فرهنگی تاریخی «شاهد یاران» یادمان شهید «حمید باکری» با عنوان «علمدار لشکر عاشورا» منتشر شد.

شماره157ماهنامه فرهنگی «شاهد یاران» از شهید حمید باکری می‌گوید

یکصد و پنجاه و هفتمین ماهنامه فرهنگی تاریخی «شاهد یاران» یادمان شهید «حمید باکری» با عنوان «علمدار لشکر عاشورا» منتشر شد.
شماره157ماهنامه فرهنگی «شاهد یاران» از شهید حمید باکری می‌گوید