Tag Archives: (ره)

Home / (ره)
2 Posts

توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد
سرپرست شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: منطقه آزاد در دل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ایجاد می‌شود تا شاهد حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه باشیم.

توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد

سرپرست شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: منطقه آزاد در دل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ایجاد می‌شود تا شاهد حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه باشیم.
توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد

بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!
رئیس گروه مسیحی‌ای که هفته گذشته با ولیعهد عربستان دیدار کرده بود، گفت که این جلسه با صحبت کردن درباره شخصیت امام خمینی آغاز شد.

بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!

رئیس گروه مسیحی‌ای که هفته گذشته با ولیعهد عربستان دیدار کرده بود، گفت که این جلسه با صحبت کردن درباره شخصیت امام خمینی آغاز شد.
بن‌سلمان امام خمینی (ره) را عامل بروز مشکلات عربستان می‌داند!