Tag Archives: «رسالت در

Home / «رسالت در
1 Post

«رسالت خبرنگاران در قرآن» بررسی می‌شود
نشست«رسالت خبرنگاران در قرآن» از سوی حجت‌الاسلام محسن قرائتی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار می‌شود.

«رسالت خبرنگاران در قرآن» بررسی می‌شود

نشست«رسالت خبرنگاران در قرآن» از سوی حجت‌الاسلام محسن قرائتی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار می‌شود.
«رسالت خبرنگاران در قرآن» بررسی می‌شود