Tag Archives: راه خوارزمی

Home / راه خوارزمی
1 Post

راه اندازی رشته هوافضا در دانشگاه خوارزمی

براساس پیشنهاد سازمان صنایع هوایی ایران مقرر شد رشته هوا و فضا در دانشگاه خوارزمی راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو نامه دکتر سبحان اللهی ریاست دانشگاه خوارزمی به وزیر دفاع در خصوص توانمندی های نخستین موسسه آموزش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

راه اندازی رشته هوافضا در دانشگاه خوارزمی

براساس پیشنهاد سازمان صنایع هوایی ایران مقرر شد رشته هوا و فضا در دانشگاه خوارزمی راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو نامه دکتر سبحان اللهی ریاست دانشگاه خوارزمی به وزیر دفاع در خصوص توانمندی های نخستین موسسه آموزش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

راه اندازی رشته هوافضا در دانشگاه خوارزمی

خبرگزاری ایران