Tag Archives: دارد 2سال

Home / دارد 2سال
1 Post

دوره پیش‌دانشگاهی تا 2سال دیگر ادامه دارد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از ادامه تحصیل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگر خبر داد. به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، مهدی نویدادهم اظهارکرد: دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی آینده نیز مانند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دوره پیش‌دانشگاهی تا 2سال دیگر ادامه دارد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از ادامه تحصیل دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی تا دو سال دیگر خبر داد. به گزارش سرویس «آموزش و پرورش» ایسنا، مهدی نویدادهم اظهارکرد: دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی آینده نیز مانند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دوره پیش‌دانشگاهی تا 2سال دیگر ادامه دارد

موزیک سرا