بزرگ ترین مزایده املاک بانک ها 18 اسفند برگزار می شود

Home / بزرگ ترین مزایده املاک بانک ها 18 اسفند برگزار می شود

مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) از برگزاری بزرگ ترین مزایده فروش اموال مازاد بانک ها در هجدهم اسفندماه امسال خبر داد و گفت: در این مزایده 500 ملک به ارزش 26 هزار میلیارد ریال متعلق به بانک های کشور به مزایده گذاشته می شود.