کارکنان بالای ۶۰ سال و دارای بیماری زمینه ای همچنان دورکاری کنند

Home / کارکنان بالای ۶۰ سال و دارای بیماری زمینه ای همچنان دورکاری کنند

دانشگاه الزهرا اعلام کرد؛

کارکنان بالای ۶۰ سال و دارای بیماری زمینه ای همچنان دورکاری کنند

کارکنان بالای ۶۰ سال و دارای بیماری زمینه ای همچنان دورکاری کنند

دانشگاه الزهرا اعلام کرد: کارکنان بالای ۶۰ سال و افراد دارای بیماری زمینه ای همچنان دورکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه الزهرا در اطلاعیه ای اعلام کرد پیرو بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد تداوم فعالیت دستگاه های اجرایی، و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، ساعات کاری دانشگاه از ۲۳ فروردین تا پایان ماه مبارک رمضان از ۷ صبح (با ۳۰ دقیقه فرجه) تا ساعت ۱۴ است.

افراد بر حسب شیفت بندی انجام شده توسط مقام مافوق ملزم به حضور در محل کار یا دورکاری هستند. کلیه همکاران ملزم به رعایت ابلاغیه وزارت بهداشت در مورد الزامات سلامت محیط و کار در محیط اداری، و راهنمای بهداشت شغلی هستند که قبلا ابلاغ شده است.

اعضای با سن بالای ۶۰ سال و یا دارای بیماری زمینه ای تا اطلاع بعدی به صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهند.

کارکنانی که ماهیت کارشان به گونه ای است که امکان دورکاری ندارند یا ابزار لازم برای دورکاری را در اختیار ندارند در شیفت دورکاری باید از مرخصی فوق العاده استفاده کنند.

کارکنانی که نمی توانند در شیفت حضوری در دانشگاه حاضر شوند یا وظایف شان را در شیفت دورکاری انجام دهند باید مرخصی استحقاقی بگیرند.