اسکان دانشجویان امیرکبیر در خوابگاه برای دفاع از پایان نامه

Home / اسکان دانشجویان امیرکبیر در خوابگاه برای دفاع از پایان نامه

به مدت یک هفته؛

اسکان دانشجویان امیرکبیر در خوابگاه برای دفاع از پایان نامه

اسکان دانشجویان امیرکبیر در خوابگاه برای دفاع از پایان نامه

اسکان دانشجویان امیرکبیر در خوابگاه برای دفاع از پایان نامه

معاونت دانشجویی دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد دانشجویان با تایید این معاونت می توانند برای دفاع از پایان نامه به مدت یک هفته در خوابگاه ها اسکان یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه امیرکبیر  پیرامون اسکان خوابگاه برای دفاعیه پایان‌نامه‌ها در جهت تسهیل و حمایت از برگزاری دفاعیه پایان نامه ها اطلاعیه ای صادر کرد.

در همین راستا تسهیلاتی برای اسکان موقت دانشجویان مقیم خارج از تهران فراهم شده است. برای این منظور، دانشجویان با تایید معاونت آموزشی به مدت یک هفته امکان استفاده از امکانات خوابگاهی با رعایت اصول فاصله گذاری و جوانب بهداشتی را خواهند داشت.

دانشجویان پس از اخذ مجوز دفاع از پایان نامه و تعیین زمان دفاع در خواست های اسکان را حداقل سه روز قبل از تاریخ مورد تقاضا برای شروع اسکان به اداره امور خوابگاه ها از طریق ایمیل khabgah@aut.ac.ir ارسال کنند