برنامه فعالیت دانشگاه تربیت مدرس در هفته آینده اعلام شد

Home / برنامه فعالیت دانشگاه تربیت مدرس در هفته آینده اعلام شد

با حضور یک سوم کارکنان؛

برنامه فعالیت دانشگاه تربیت مدرس در هفته آینده اعلام شد

برنامه فعالیت دانشگاه تربیت مدرس در هفته آینده اعلام شد

برنامه فعالیت دانشگاه تربیت مدرس و ساعت کاری کارکنان در هفته آینده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مدیریت امور اداری؛ تمامی واحدهای دانشگاه اعم از معاونت ها، دانشکده ها، پژوهشکده ها و سایر مدیریت ها از روز شنبه ٢٣ فروردین ماه همچنان با حضور یک سوم از کارکنان به فعالیت خود ادامه دهند.

کارکنان در صورت نیاز ضروری و بنا به تشخیص مسئول آن واحد به صورت شیفت بندی و با حضور حداکثر یک نفر در هر یک از بخش ها فعالیت خواهند داشت و سایر کارکنان با برنامه ریزی لازم، بصورت دورکاری به فعالیت خود ادامه دهند.

ساعات کاری دانشگاه نیز تا اطلاع بعدی ۸ تا ۱۳ اعلام شده است.