عدم اخذ هزینه خوابگاه های دانشجویان علوم پزشکی به دلیل کرونا

Home / عدم اخذ هزینه خوابگاه های دانشجویان علوم پزشکی به دلیل کرونا

مدیر امور دانشجویی وزارت بهداشت:

عدم اخذ هزینه خوابگاه های دانشجویان علوم پزشکی به دلیل کرونا

دانشجویان علوم پزشکی

دانشجویان علوم پزشکی

مدیر امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: هزینه خوابگاه های دانشجویان علوم پزشکی در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت به دلیل کرونا اخذ نمی شود.

رحمان خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مصوبه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، از زمانی که دانشگاه ها تعطیل شدند هزینه خوابگاه های علوم پزشکی به مدت سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه از دانشجویان اخذ نمی شود.

وی افزود: همچنین بارپرداخت وام های دانشجویی نیز با تاخیر انجام خواهد شد.

مدیرامور دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: در صورتی که هزینه خوابگاه یا وام نیز از حساب دانشجویان در این مدت کسر شده باشد به حساب دانشجویان بازگردانده می شود.