500 هزار نفر در کنکور انتخاب رشته کردند/ اعلام نتایج در 31 شهریور 95

Home / 500 هزار نفر در کنکور انتخاب رشته کردند/ اعلام نتایج در 31 شهریور 95

500 هزار نفر در کنکور انتخاب رشته کردند/ اعلام نتایج در 31 شهریور 95

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس آمار اولیه تعداد ۴۹۷ هزار و ۳۲۶ داوطلب کدرشته های با آزمون و تعداد ۴۹ هزار و ۵۱۰ داوطلب کدرشته های بدون آزمون را انتخاب کردند. دکتر حسین توکلی در گفتگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

500 هزار نفر در کنکور انتخاب رشته کردند/ اعلام نتایج در 31 شهریور 95

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس آمار اولیه تعداد ۴۹۷ هزار و ۳۲۶ داوطلب کدرشته های با آزمون و تعداد ۴۹ هزار و ۵۱۰ داوطلب کدرشته های بدون آزمون را انتخاب کردند. دکتر حسین توکلی در گفتگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

500 هزار نفر در کنکور انتخاب رشته کردند/ اعلام نتایج در 31 شهریور 95

کیمیا دانلود