44 دانشجو دانشگاه آزاد کرمان به کربلا اعزام شدند

Home / 44 دانشجو دانشگاه آزاد کرمان به کربلا اعزام شدند

44 دانشجو دانشگاه آزاد کرمان به کربلا اعزام شدند
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان گفت: 44 دانشجوی این دانشگاه عازم کربلا شده که پس از اسکان در نجف، به‌مدت سه روز به سمت کربلا پیاده‌روی می‌کنیم.

44 دانشجو دانشگاه آزاد کرمان به کربلا اعزام شدند

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان گفت: 44 دانشجوی این دانشگاه عازم کربلا شده که پس از اسکان در نجف، به‌مدت سه روز به سمت کربلا پیاده‌روی می‌کنیم.
44 دانشجو دانشگاه آزاد کرمان به کربلا اعزام شدند