300 هزار صندلی خالی از دانشجو / رقابت برای ورود به دانشگاه معنا ندارد

Home / 300 هزار صندلی خالی از دانشجو / رقابت برای ورود به دانشگاه معنا ندارد

300 هزار صندلی خالی از دانشجو / رقابت برای ورود به دانشگاه معنا ندارد

۳۰۰ هزار صندلی خالی دانشگاه‌ها که طرفداری نداشت؛ این سرانجام کنکور ۹۴ بود و شاید این روند برای کنکور ۹۵ نیز تکرار شود. آنگونه که مسئولان سازمان سنجش می‌گویند دیگر رقابت برای ورود به دانشگاه معنایی ندارد بلکه رقابت بر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

300 هزار صندلی خالی از دانشجو / رقابت برای ورود به دانشگاه معنا ندارد

۳۰۰ هزار صندلی خالی دانشگاه‌ها که طرفداری نداشت؛ این سرانجام کنکور ۹۴ بود و شاید این روند برای کنکور ۹۵ نیز تکرار شود. آنگونه که مسئولان سازمان سنجش می‌گویند دیگر رقابت برای ورود به دانشگاه معنایی ندارد بلکه رقابت بر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

300 هزار صندلی خالی از دانشجو / رقابت برای ورود به دانشگاه معنا ندارد

عکس