2 سکوی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا پایان دی‌ به بهره‌برداری می‌رسد

Home / 2 سکوی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا پایان دی‌ به بهره‌برداری می‌رسد

2 سکوی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا پایان دی‌ به بهره‌برداری می‌رسد
مجری طرح توسعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی از راه‌اندازی دو سکوی این طرح تا پایان دی‌ماه خبر داد.

2 سکوی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا پایان دی‌ به بهره‌برداری می‌رسد

مجری طرح توسعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی از راه‌اندازی دو سکوی این طرح تا پایان دی‌ماه خبر داد.
2 سکوی فاز ۲۴-۲۲ پارس جنوبی تا پایان دی‌ به بهره‌برداری می‌رسد