14 دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند

Home / 14 دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند

14 دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی نظام رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که تعداد دانشگاه های ایران در این رتبه بندی افزایش یافته و به ۱۴ دانشگاه رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

14 دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی نظام رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که تعداد دانشگاه های ایران در این رتبه بندی افزایش یافته و به ۱۴ دانشگاه رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

14 دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های جهان قرار گرفتند

گوشی موبایل