13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

Home / 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: 13 آبان از جنس زمان نیست، هویتی است تنیده بر جان و اندیشه ملتی که اراده کرده است حریت و حرمت خود را پاس دارد.

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: 13 آبان از جنس زمان نیست، هویتی است تنیده بر جان و اندیشه ملتی که اراده کرده است حریت و حرمت خود را پاس دارد.
13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی