10 زنِ موفق و ثروتمند جهان در سال 2018+ تصاویر

Home / 10 زنِ موفق و ثروتمند جهان در سال 2018+ تصاویر

10 زنِ موفق و ثروتمند جهان در سال 2018+ تصاویر
مجـله «فوربـس» که یکی از مشهورترین مجله‌های اقتصادی جهان است، اواخر هر سال میلادی، فهرستی از زنان موفق و ثروتمند دنیا را منتشر می‌کند که برخی از این زنان، ثروت‌شان را به ارث برده‌اند اما تعداد زیادی از آن‌ها، زنان خودساخته‌ای هستند.

10 زنِ موفق و ثروتمند جهان در سال 2018+ تصاویر

مجـله «فوربـس» که یکی از مشهورترین مجله‌های اقتصادی جهان است، اواخر هر سال میلادی، فهرستی از زنان موفق و ثروتمند دنیا را منتشر می‌کند که برخی از این زنان، ثروت‌شان را به ارث برده‌اند اما تعداد زیادی از آن‌ها، زنان خودساخته‌ای هستند.
10 زنِ موفق و ثروتمند جهان در سال 2018+ تصاویر