‌رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال سلامت

Home / ‌رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال سلامت

‌رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال سلامت
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: سند حمایت از کسب‌وکارهای نوپای دیجیتال به‌منظور حمایت از این کسب‌وکارها، در جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت رونمایی می‌شود.

‌رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال سلامت

معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: سند حمایت از کسب‌وکارهای نوپای دیجیتال به‌منظور حمایت از این کسب‌وکارها، در جشنواره رسانه‌های دیجیتال سلامت رونمایی می‌شود.
‌رونمایی از سند حمایت از کسب‌ و کارهای نوپای دیجیتال سلامت